VoiceOver

Функція VoiceOver дозволяє керувати Apple TV, не бачачи екрана. Застосовуючи прості жести на поверхні Touch пуста Apple TV Remote, можна переміщатися екраном, а VoiceOver при цьому озвучуватиме кожен виділений елемент.

Коли ви виділяєте елемент, VoiceOver озвучує елемент і пов’язаний із ним текст. Після короткої паузи VoiceOver озвучить решту тексту на екрані, наприклад опис фільму або акторський склад.

Увімкнення функції VoiceOver У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver». Також можна використати спеціальне спрощення. Див. розділ Спеціальні спрощення.

Використання ротора VoiceOver Оберніть два пальці навколо точки на панелі Touch, щоб відкрити ротор VoiceOver, який містить додаткові елементи керування. Доступні елементи керування ротора змінюються залежно від дії, що виконується.

Огляд Потягніть пальцем по панелі Touch VoiceOver озвучуватиме кожен вибраний елемент меню або тексту.

  • Переміщення вибраного елемента Посувайте вгору, вниз, вліво або вправо.

  • Вибір попереднього або наступного елемента керування ротора Поверніть два пальці вліво або вправо.

  • Регулювання елемента керування ротора Протягуйте вгору або вниз. Наприклад, щоб відрегулювати швидкість мовлення, обертайте два пальці, поки на роторі не буде вибрано регулятор швидкості мовлення VoiceOver. Потім протягніть вгору чи вниз, щоб збільшити або зменшити швидкість мовлення.

  • Озвучення від поточного елемента тексту до нижньої частини екрана Протягніть два пальці вниз.

  • Озвучення елементів на екрані, починаючи згори Посуньте догори двома пальцями або натисніть і утримуйте кнопку відтворення.

  • Зупинення мовлення Торкніть один раз двома пальцями. Торкніть двома пальцями ще раз, щоб відновити мовлення, або виберіть інший елемент.

Виконання спеціальної дії ротора Обертайте два пальці, поки на роторі не буде вибрано елемент «Спеціальні дії». Посуньте вгору або вниз, щоб прослухати спеціальні дії, а тоді натисніть поверхню Touch, щоб виконати потрібну дію.

Вимкнення функції VoiceOver У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver». Також можна використати спеціальне спрощення.