Зум

Використовуйте функцію «Зум» для збільшення зображення на Apple TV. Для керування функцією «Зум» та огляду збільшеного зображення можна використовувати поверхню Touch на пульті.

Увімкнення або вимкнення функції «Зум». У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Зум». Також можна використати спеціальне спрощення. Див. розділ Спеціальні спрощення.

Змінення масштабу Увімкнувши функцію «Зум», тричі натисніть поверхню Touch. Будь-який виділений елемент автоматичного збільшуватиметься.

Переміщення фокусу масштабу Торкніться верхнього, нижнього, лівого або правого краю поверхні Touch, щоб переміститися в потрібному напрямку на один екранний елемент.

Регулювання збільшення Торкніть поверхню Touch і потягніть два пальці вниз або вгору. Щоб обмежити максимальний рівень збільшення, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Зум» > «Максимальний зум».

Увімкнення або вимкнення панорамування Tоркніть панель Touch двома пальцями.

Панорамування для розширення обсягу перегляду Під час панорамування протягніть пальцем по поверхні Touch.

Озвучення вибраного екранного елемента Двічі натисніть кнопку «Пошук» Зум.