Перехід у режим сну і вихід з нього

Apple TV може безперервно працювати, але в разі невикористання упродовж попередньо визначеного часового проміжку пристрій переходить у режим сну.

Вихід із режиму сну Натисніть будь-яку кнопку на пульті Apple TV Remote. На передній панелі Apple TV засвітиться індикатор. Apple TV виходить із режиму сну та відображає той самий екран, який відображався останнім.

Переведення Apple TV у режим сну Завершивши роботу можна просто вимкнути телебачення або приймач. Apple TV не переходить у режим сну після періоду неактивності.

Настроювання часу, після якого активується режим сну: Щоб настроїти час, після якого Apple TV переходитиме в режим сну, у Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Засинати через».

Примусове переведення Apple TV у режим сну Натисніть і утримуйте кнопку «Початок» Кнопка «Початок», а тоді виберіть «Сон».

У пункті «Параметри» Параметри виберіть «Загальні», а потім «Примусове переведення в режим сну».