Керування Apple TV

Початковий екран забезпечує простий доступ до програм і Параметрів. Якщо виділити програму у верхньому рядку, ярлик програми відобразиться вгорі початкового екрана. Щоб змінити вигляд початкового екрана, див. розділ Індивідуальне настроювання початкового екрана.

Початковий екран Apple TV

Використовуйте поверхню Touch і кнопки на пульті Apple TV Remote для керування Apple TV.

Пульт Apple TV 2

Керування Apple TV На поверхні Touch ви можете проводити пальцем вліво, вправо, вгору і вниз. Виділену програму буде дещо розгорнуто.

Вибрана програма на початковому екрані

Вибір елемента. Протягніть пальцем, щоб виділити елемент, і натисніть поверхню Touch.

Доступ до контекстних меню Натисніть і утримуйте поверхню Touch. Якщо вибрано елемент, який має додаткові опції, вони відображаються у спливному меню.

Використання екранної клавіатури якщо для введення тексту відображається екранна клавіатура, прогорніть символи, щоб виділити один, а тоді натисніть поверхню Touch. Для перемикання клавіатур прогорніть донизу й виберіть великі чи малі літери, цифри або спеціальні символи. Щоб увести альтернативний символ (наприклад, літеру зі знаком наголосу), виділіть символ, а тоді натисніть і утримуйте поверхню Touch, щоб вибрати потрібний варіант.

Повернення до попереднього екрана Натисніть кнопку Кнопка «Меню».

Повернення до початкового екрана Натисніть кнопку «Початок» Кнопка «Початок».

Перегляд відкритих програм Двічі натисніть кнопку «Початок» Кнопка «Початок». Див. розділ Швидке перемикання між програмами.

Переведення Apple TV у режим сну Натисніть і утримуйте кнопку «Початок» Кнопка «Початок», а тоді виберіть «Сон». Див. розділ Перехід у режим сну і вихід з нього.

Запуск пошуку. Натисніть кнопку «Пошук» Кнопка  «Пошук», щоб запустити програму «Пошук» Іконка програми  «Пошук» і знайти потрібний вміст для перегляду.