Обмеження доступу

Ви можете настроїти Apple TV на обмеження доступу до певного типу вмісту, щоб переглядати його або робити покупки могли лише користувачі з відповідними повноваженнями. Ця функція відома під назвою батьківський контроль. Ви можете встановлювати обмежений доступ до різного роду вмісту та дій, зокрема таких:

  • Придбання фільмів, телешоу і програм

  • Покупки у програмах

  • Відтворення фільмів iTunes або телешоу на основі рейтингу вмісту

  • Відкривання програм з урахуванням вікових обмежень

  • Перегляд вмісту, який ідентифіковано як відвертий

  • Гра в групові ігри у Game Center

  • Додавання друзів у Game Center

  • Зміна параметрів AirPlay або розташування

Примітка. Обмеження можуть не застосовуватися до програм сторонніх розробників. Щоб обмежити вміст третьої сторони, змініть параметри окремих програм у власне програмах. Для цього відкрийте Параметри Іконка програми «Параметри» і перейдіть до пункту «Програми».

Щоб встановити або обійти обмеження, потрібно ввести код допуску.

Увімкнення обмежень. У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Обмеження», а тоді увімкніть «Обмеження». На екрані відобразиться запит ввести 4-цифровий код допуску.

Після введення і перевірки коду допуску обмеження та інші опції в меню «Обмеження» буде активовано.

Змінення коду допуску. У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Обмеження». Виберіть «Змінити код допуску», введіть поточний код допуску і введіть новий код допуску.

Настроювання типів вмісту для обмеження. У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Обмеження» і за потреби введіть код допуску. Можна обмежити придбання й оренду в iTunes Store, дозволені типи вмісту, параметри Game Center та інші параметри.

Щоб настроїти параметри обмеження, слід спершу увімкнути елемент «Обмеження». Для доступу до вмісту з обмеженим доступом щоразу потрібно вводити код допуску.

Скасування всіх обмежень. Ви можете тимчасово вимикати обмеження та згодом знову їх вмикати. У Параметрах Параметри виберіть «Загальні» > «Обмеження», введіть код доступу і встановіть для пункту «Обмеження» значення «Вимк.».

Якщо ви використовуєте Сімейний доступ, обмежити вміст, який можуть придбати члени вашої сім’ї, можна також за допомогою пристрою iOS — в тому числі увімкнути опцію «Попросити купити», яка дозволить вашим дітям купувати елементи тільки за згоди батьків. Докладніше див. у розділі Сімейний доступ.