Заява про відповідність Apple TV нормам, дійсним на території Канади

Цей пристрій відповідає RSS-стандартам Міністерства промисловості Канади щодо звільнення від ліцензування. Для роботи пристрою мають бути виконані дві умови: (1) цей пристрій не повинен створювати перешкод; і (2) цей пристрій повинен приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть порушити нормальну роботу пристрою.

Робота в діапазоні 5150–5250 МГц призначена лише для використання у приміщенні з метою зменшення потенційно шкідливого впливу на роботу мобільних супутникових систем, що працюють у тому ж діапазоні.

Користувачам рекомендується розміщувати високопотужні радари як первинні користувачі (тобто пріоритетні користувачі) діапазонів 5250–5350 МГц та 5650–5850 МГц; ці радари можуть спричинити перешкоди та або/пошкодження пристроїв LE-LAN.

Вплив радіочастотної енергії Вихідна потужність цього пристрою відповідає обмеженням, передбаченим Федеральною комісією зв’язку США (FCC)/Міністерством промисловості Канади. Цей пристрій слід використовувати на відстані щонайменше 20 см від тіла.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)