Apple TV için Kanada mevzuatı bildirimi

Bu aygıt Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) bu aygıt parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Ortak kanallı mobil uydu sistemlerine zararlı parazit olasılığını azaltmak için 5150-5250 MHz bandında çalışma yalnızca kapalı alanlarda kullanım içindir.

Kullanıcılar, yüksek güçlü telsizlerin 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz bantlarının birincil kullanıcıları olarak ayrıldığı ve bu telsizlerin LE-LAN aygıtlarda parazite ve/veya hasara neden olabileceği konusunda uyarılmıştır.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma Bu aygıtın ışın çıkış gücü FCC/IC radyo frekansı maruz kalma sınırları kapsamındadır. Bu aygıt, ekipman ile kişinin vücudu arasında en az 20 cm'lik (8 inç) bir mesafe olacak şekilde çalıştırılmalıdır.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)