Apple TV için FCC uyumluluk bildirimi

Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümüne göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir yerleşim biriminde zararlı parazitlenmeye karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; eğer yönergelere uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluşmayacağı garanti edilemez. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı parazitlenmeye neden oluyorsa (ekipmanı kapatıp açarak böyle olup olmadığı belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemleri alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir.

  • Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.

  • Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

  • Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki elektrik prizine bağlayın.

  • Yardım için satıcınıza veya tecrübeli bir radyo - TV teknisyenine danışın.

Önemli: Apple tarafından izin verilmeden bu üründe yapılacak değişiklikler elektromanyetik uyumluluğu (EMC) ve kablosuz iletişim uyumluluğunu geçersiz kılabilir ve sizin bu ürünü kullanma yetkinizi ortadan kaldırabilir. Bu ürün, sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtlarının ve yalıtılmış kabloların kullanımını içeren şartlar altında EMC uyumluluğunu göstermektedir. Radyo, televizyon setleri ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere neden olma olasılığını azaltmak için, sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtları ve yalıtılmış kablolar kullanmanız önemlidir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma Bu aygıtın ışın çıkış gücü FCC/IC radyo frekansı maruz kalma sınırları kapsamındadır. Bu aygıt, ekipman ile kişinin vücudu arasında en az 20 cm'lik (8 inç) bir mesafe olacak şekilde çalıştırılmalıdır.

Sorumlu taraf (yalnızca FCC konularında başvurun):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014