ทำความรู้จัก App Store

ใช้ App Store App Store เพื่อเลือกดู ซื้อ และดาวน์โหลดแอพลงใน Apple TV

App Store

หมายเหตุ: App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ คุณสมบัติบางตัว เช่น ฮอตฮิตติดชาร์ต และ หมวดหมู่ อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่