ค้นหาแอพ

หากคุณรู้ว่าคุณกำลังหาแอพอะไร ให้เลือก ค้นหา หรือเลือก หมวดหมู่ (หากมีให้ใช้งานได้) เพื่อเลือกดูตามประเภทของแอพ

เข้าถึงแอพของสมาชิกครอบครัว เมื่อเปิดใช้งานการแชร์กันภายในครอบครัว คุณจะสามารถดูและดาวน์โหลดแอพที่สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวซื้อได้ เลือก สินค้าที่ซื้อแล้ว แล้วเลือก การแชร์กันภายในครอบครัว จากนั้นเลือกชื่อสมาชิกครอบครัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การแชร์กันในครอบครัว