การตั้งค่าเพลง

ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ แอพ > เพลง

เปิดคลังเพลง iCloud เปิดคลังเพลง iCloud เพื่อเข้าถึงเพลงทุกเพลงของคุณจาก Apple Music สินค้าที่ซื้อใน iTunes ของคุณ และเพลงที่อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมทั้งคลัง iTunes Match ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Match ให้ไปที่สมัครใช้งาน iTunes Match

การเล่นเพลงซ้ำ เปิด เล่นเพลงซ้ำ

ปรับระดับเสียงเพลงของคุณให้อยู่ในระดับปกติ เปิด ตรวจสอบเสียง