Apple TV Remote

ใช้พื้นผิวระบบสัมผัสของ Apple TV Remote เพื่อตั้งค่า Apple TV ของคุณ

รีโมตที่มีคำอธิบายพื้นผิวระบบสัมผัส

ปัดนิ้วไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง เพื่อทำไฮไลท์รายการในระหว่างตั้งค่า เมื่อคุณกดพื้นผิวระบบสัมผัส คุณจะได้ยินเสียงคลิกแล้วรายการที่เลือกจะถูกไฮไลท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและปุ่มของ Apple TV Remote โปรดดูการควบคุมและใช้งาน Apple TV