ภาพรวม

Apple TV ที่เชื่อมต่ออยู่กับโทรทัศน์ซึ่งแสดงหน้าจอเริ่มต้นอยู่

คู่มือนี้จะอธิบายคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Apple TV (รุ่นที่ 4) บางคุณสมบัติไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple TV รุ่นก่อนหน้านี้ โปรดไปที่ www.apple.com/th/support/appletv

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Apple TV โปรดดู การตั้งค่า Apple TV