การตั้งค่า Apple TV

ในการใช้ Apple TV คุณต้องมี:

  • ทีวีความละเอียดสูงที่รองรับ HDMI ที่สามารถแสดงผลวิดีโอความละเอียด 720p หรือ 1080p

  • สาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อ Apple TV เข้ากับทีวีของคุณ

  • การเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย 802.11 (การสตรีมแบบไร้สายต้องใช้ 802.11a, g, n หรือ ac) เครือข่ายอีเธอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์

  • บัญชี iTunes Store สำหรับการซื้อ การเช่า และการใช้การแชร์กันภายในพื้นที่

Apple TV ที่มีคำอธิบายไฟสถานะ
ด้านหลังของ Apple TV ที่มีคำอธิบายพอร์ตต่างๆ

ตั้งค่า Apple TV ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณ (และรหัสผ่านหากเครือข่ายได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน) หากคุณกำลังใช้เครือข่ายแบบมีสาย ให้ใช้สายอีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับ Apple TV ของคุณ

  • เชื่อมต่อ Apple TV: เชื่อมต่อปลายสาย HDMI ด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต HDMI ของ Apple TV แล้วเชื่อมต่อปลายอีกข้างเข้ากับพอร์ต HDMI ของทีวีของคุณ

  • เสียบปลั๊ก Apple TV: เชื่อมต่อปลายสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตไฟฟ้าใน Apple TV ของคุณ และเสียบปลายอีกข้างหนึ่งเข้ากับเต้าจ่ายไฟ

  • เลือกสัญญาณเข้า HDMI ในทีวีของคุณ: เปิดทีวีของคุณ จากนั้นเลือกสัญญาณเข้า HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Apple TV ในโทรทัศน์บางเครื่อง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอ: ชุดของหน้าจอตั้งค่าจะช่วยเหลือคุณในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและตั้งค่ารายการอื่นๆ หากต้องการใช้ VoiceOver ในระหว่างตั้งค่า ให้กดปุ่ม ปุ่มเมนู บน Apple TV Remote สามครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ VoiceOver

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถถ่ายโอนเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน และข้อมูลบัญชี Apple ID โดยอัตโนมัติไปที่ Apple TV จากอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 9.1 ขึ้นไป

ตั้งค่า Apple TV โดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ iOS เมื่อหน้าจอตั้งค่า Apple TV ปรากฏขึ้น ให้ปลดล็อกอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Bluetooth® และ Wi-Fi แล้ว แตะ Apple TV ในอุปกรณ์ iOS ของคุณ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS และ Apple TV ของคุณ

หมายเหตุ: การตั้งค่าอัตโนมัติจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลบัญชีของบริการของบริษัทอื่นๆ เช่น Netflix, YouTube หรือ Hulu และจะไม่เปิด iTunes Match หรือการแชร์กันภายในพื้นที่