Apple ID ของคุณ
คือบัญชีที่คุณใช้กับทุกสิ่งที่คุณดำเนินการใน Apple ...

บัญชีสำหรับผู้ให้บริการเนื้อหาอื่น
แอพบางแอพและผู้ให้บริการเนื้อหาบางราย เช่น Netflix ...