ภาพรวม
คู่มือนี้จะอธิบายคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ...

Apple TV Remote
ใช้พื้นผิวระบบสัมผัสของ เพื่อตั้งค่า Apple TV ของ ...

การตั้งค่า Apple TV
ในการใช้ Apple TV คุณต้องมี: ทีวีความละเอียดสูงที ...

การตั้งค่าบัญชี