การใช้รีโมตแบบควบคุมได้หลายอุปกรณ์เพื่อควบคุม Apple TV

คุณสามารถใช้รีโมตแบบอินฟราเรดใดๆ เพื่อควบคุม Apple TV ได้ คุณเพียงต้องสอนให้รีโมตตัวอื่นเรียนรู้สัญญาณที่ Apple TV Remote ส่งออกไป

สอนรีโมตแบบอินฟราเรดให้ควบคุม Apple TV ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “รีโมตและอุปกรณ์” > สอนรีโมต แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คุณยังสามารถใช้ Apple TV Remote เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดและความดังเสียงของทีวีหรือเครื่องรับของคุณได้อีกด้วย ดู การควบคุมระบบความบันเทิงในบ้านของคุณด้วย Apple TV Remote