การแชร์ Apple TV กับผู้ใช้หลายคน

คุณสามารถแยกใช้บัญชี Apple ID เพื่อใช้บริการต่อไปนี้ใน Apple TV ได้:

  • iCloud: รูปภาพ

  • iTunes Store และ App Store: ภาพยนตร์และรายการทีวี iTunes, Apple Music และ App Store

  • Game Center: การเล่นเกมกับเพื่อนๆ

คุณสามารถเปิดใช้งาน Apple ID และรหัสผ่านสำหรับ iCloud, iTunes Store (และ App Store) และ Game Center ได้หลาย ID แต่คุณสามารถเปิดใช้งาน Apple ID สำหรับแต่ละบริการได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

สลับบัญชีที่ใช้ซื้อภาพยนตร์ รายการทีวี และแอพ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ บัญชี > iTunes Store และ App Store แล้วป้อน Apple ID ใหม่

หากคุณได้เปิดใช้งานการแชร์กันในครอบครัว คุณจะสามารถดูภาพยนตร์ รายการทีวี และแอพที่ซื้อโดยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องสลับใช้บัญชี ดู การแชร์กันในครอบครัว

ดูเพลงที่ซื้อโดยผู้ใช้อื่น ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ บัญชี > iTunes Store และ App Store แล้วป้อน Apple ID ใหม่

เปลี่ยนบัญชี iCloud ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ บัญชี > iCloud แล้วป้อน Apple ID ใหม่

เปลี่ยนบัญชี Game Center ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ บัญชี > Game Center แล้วป้อน Apple ID ใหม่

สลับระหว่างบัญชีของสมาชิกครอบครัว คุณสามารถสลับใช้ระหว่างบัญชี iTunes ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวได้โดยตรงโดยไม่ต้องป้อน Apple ID ของคุณอีกครั้ง ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ บัญชี > iTunes Store และ App Store แล้วเลือกชื่อของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวในรายการ คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีของสมาชิกครอบครัวคนนั้น