การอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple TV

คุณจะเห็นข้อความใน Apple TV เมื่อมีรายการอัพเดทซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถตรวจสอบหารายการอัพเดท หรือตั้งให้ Apple TV อัพเดทโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

ตรวจสอบหารายการอัพเดท ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ระบบ >รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเลือก ตรวจสอบหารายการอัพเดท หากมีรายการอัพเดทให้ใช้งาน จะปรากฏข้อความขึ้น เลือก “ดาวน์โหลดและติดตั้ง” เพื่อเริ่มดาวน์โหลด ในระหว่างดำเนินกระบวนการอัพเดท อย่าถอดสาย Apple TV ของคุณ ไฟสถานะอาจกะพริบช้าๆ ในระหว่างดำเนินกระบวนการอัพเดท

ตั้งค่าการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ระบบ >รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเลือก อัพเดทโดยอัตโนมัติ