การกู้คืน Apple TV

หาก Apple TV ยังไม่โต้ตอบหลังเริ่มการทำงานใหม่แล้ว ให้ลองกู้คืน Apple TV เมื่อคุณกู้คืน Apple TV ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ

กู้คืน Apple TV ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วเลือก กู้คืน การกู้คืน Apple TV อาจใช้เวลาสักพัก โปรดอดใจรอ

  • หาก Apple TV ยังไม่โต้ตอบ ให้ถอดปลั๊กไฟและสาย HDMI ออกจาก Apple TV เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB-C (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับ Apple TV และเสียบปลายอีกด้านเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก Apple TV ในรายการแหล่งข้อมูล แล้วเลือก กู้คืน

ข้อมูลการสนับสนุนที่มีเนื้อหาครอบคลุมมีให้ใช้งานแบบออนไลน์ที่ www.apple.com/th/support/appletv