การทำให้ Apple TV เริ่มการทำงานใหม่
หาก Apple TV ไม่โต้ตอบ ให้ลองเริ่มการทำงานใหม่ ทำใ ...

การกู้คืน Apple TV
หาก Apple TV ยังไม่โต้ตอบหลังเริ่มการทำงานใหม่แล้ว ...

การอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple TV
คุณจะเห็นข้อความใน Apple TV เมื่อมีรายการอัพเดทซอฟ ...