การเปลี่ยนภาษาหรือรูปแบบภูมิภาค

ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า Apple TV ให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการใช้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในภายหลังได้ในการตั้งค่า

เปลี่ยนภาษา ใน Apple TV ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > ภาษา แล้วเลือกภาษา

เปลี่ยนรูปแบบภูมิภาค ใน Apple TV ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > รูปแบบภูมิภาค แล้วเลือกภูมิภาค