การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธกับ Apple TV

คุณอาจต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ เช่น ตัวควบคุมเกมที่ได้รับการรับรอง MFi (Made for iPhone, iPod touch, and iPad) หูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์เสริมแบบอื่นๆ กับ Apple TV

ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้เคียง ให้ดูคำแนะนำของอุปกรณ์เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เป็น “ค้นพบได้” จากนั้น ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “รีโมตและอุปกรณ์” > บลูทูธ แล้วเลือกอุปกรณ์ในรายการ