การปรับการตั้งค่าวิดีโอและเสียง

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมและการตั้งค่าต่างๆ เพื่อปรับแต่งการรับชมและการรับฟังของคุณได้ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าความละเอียดของสัญญาณออกของ Apple TV นั้นตรงกันกับความละเอียดดั้งเดิมของโทรทัศน์ของคุณ

  • ควบคุมว่าสัญญาณออกของ Apple TV นั้นเป็นจะเป็นเสียงแบบที่เข้ารหัส Dolby Digital ไว้หรือไม่

  • ส่งสัญญาณเสียงออกไปที่หูฟังบลูทูธหรือลำโพงตัวอื่น

  • เลือกภาษาที่ต้องการใช้สำหรับคำบรรยายและแทร็กเสียงในเนื้อหาที่เป็นภาษาต่างประเทศ

ตั้งค่าภาษาของเสียงและคำบรรยาย ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “เสียงและวิดีโอ” แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการใต้ ภาษาของเสียง หรือ ภาษาของคำบรรยาย

หมายเหตุ: หากภาษาที่คุณเลือกไม่สามารถใช้งานได้ ระบบจะใช้ภาษาตามค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นภาษาที่สัมพันธ์กับภูมิภาคของคุณ หรือเป็นภาษาที่เลือกไว้ใน การตั้งค่าทั่วไป

ส่งเสียงไปที่หูฟังบลูทูธหรือลำโพง Airplay ตัวอื่น ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “เสียงและวิดีโอ” > สัญญาณเสียงออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธกับ Apple TV

ดู Apple TV โดยไม่รบกวนผู้อื่น Apple TV สามารถลดระดับความดังเสียงโดยรวมได้โดยลดความดังของเพลงและลูกเล่นเสียง หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ในระหว่างที่เล่นวิดีโอ ให้ปัดนิ้วลงเพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อมูล แล้วเลือก เสียง จากนั้นเลือก ลดเสียงดัง

หน้าจอการเล่นที่แสดงข้อมูลแบบหล่นลงเกี่ยวกับเสียงและเลือกการตั้งค่าลดเสียงดังไว้อยู่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้สำหรับวิดีโอทั้งหมด ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “เสียงและวิดีโอ” > ลดเสียงดัง

ปรับการตั้งค่าเสียงและวิดีโออื่นๆ คุณสามารถปรับการตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับเสียงหรือวิดีโอได้ เช่น การตั้งค่าลูกเล่นเสียงและเพลง การตั้งค่าคลิกนำทาง การตั้งค่าโหมดเสียงรอบทิศทาง การตั้งค่าสัญญาณ HDMI ออก และความละเอียด ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “เสียงและวิดีโอ”