การจำกัดบุคคลและเนื้อหา

คุณสามารถกำหนดค่า Apple TV ให้จำกัดเนื้อหาบางอย่างให้ดูได้หรือซื้อได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณสมบัตินี้ถูกอ้างถึงในชื่อการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณสามารถจำกัดเนื้อหาและกิจกรรมได้หลายอย่าง เช่น:

  • การซื้อภาพยนตร์ รายการทีวี และแอพ

  • การซื้อภายในแอพ

  • การเล่นภาพยนตร์หรือรายการทีวี iTunes โดยอิงตามการจัดเรตเนื้อหา

  • การเปิดแอพโดยอิงตามเรตอายุ

  • การดูเนื้อหาที่ได้รับการระบุว่าไม่เหมาะสม

  • การเล่นเกมแบบหลายผู้เล่นใน Game Center

  • การเพิ่มเพื่อนใน Game Center

  • การเปลี่ยนการตั้งค่า AirPlay หรือการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดต่างๆ อาจไม่ได้ปรับใช้กับแอพของบริษัทอื่น หากต้องการจำกัดเนื้อหาของบริษัทอื่น ให้ปรับการตั้งค่าของแอพแต่ละแอพ โดยอาจตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าที่มีอยู่ภายในแอพ หรือไปที่การตั้งค่า ไอคอนแอพการตั้งค่า แล้วไปที่ แอพ

หากต้องการตั้งค่าหรือฝืนการจำกัด คุณต้องป้อนรหัสผ่านตัวเลข

เปิดการจำกัด ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การจำกัด แล้วเปิด การจำกัด คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวเลข 4 หลัก

เมื่อคุณป้อนและยืนยันรหัสตัวเลขแล้ว การจำกัดและตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูการจำกัดจะเปิดใช้งาน

เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเลข ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การจำกัด เลือก เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเลข แล้วป้อนรหัสผ่านตัวเลขปัจจุบัน จากนั้นป้อนรหัสผ่านตัวเลขรหัสใหม่

กำหนดค่าประเภทเนื้อหาที่จะจำกัด ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การจำกัด แล้วป้อนรหัสผ่านตัวเลขหากระบบเรียกขอ คุณสามารถจำกัดสินค้าที่ซื้อและเช่าใน iTunes Store การตั้งค่า Game Center และการตั้งค่าอื่นๆ ได้

คุณต้องเปิดการจำกัดก่อนเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการจำกัด หากต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่จำกัดไว้ คุณต้องป้อนรหัสผ่านตัวเลขทุกครั้ง

เอาการจำกัดออกทั้งหมด คุณสามารถปิดใช้งานการจำกัดทั้งหมดไว้ชั่วคราวแล้วเปิดใช้งานอีกครั้งในภายหลังได้ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การจำกัด เลือก การจำกัด ป้อนรหัสตัวเลข แล้วตั้งค่า การจำกัด เป็น ปิด

หากคุณใช้การแชร์กันภายในครอบครัว คุณจะยังสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อจำกัดเนื้อหาที่สมาชิกครอบครัวของคุณสามารถซื้อได้ เช่น การเปิดใช้งานขออนุญาตซื้อ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ซื้อรายการต่างๆ ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้นได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การแชร์กันในครอบครัว