การควบคุมระบบความบันเทิงในบ้านของคุณด้วย Apple TV Remote

คุณสามารถกำหนดค่า Apple TV Remote เพื่อเปิดหรือปิดทีวีของคุณ เปลี่ยนแหล่งข้อมูลเข้าของ Apple TV ของคุณ และยังควบคุมความดังเสียงได้อีกด้วย

ใช้ Apple TV Remote เพื่อเปิดหรือปิดทีวีของคุณ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “รีโมตและอุปกรณ์” > “เปิดทีวีของคุณด้วยรีโมตของคุณ”

ใช้ Apple TV Remote เพื่อควบคุมความดังเสียงของทีวีหรือเครื่องรับของคุณ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ “รีโมตและอุปกรณ์” > การควบคุมความดัง

หมายเหตุ: การตั้งค่าเหล่านี้อาจใช้งานไม่ได้ครบทุกอุปกรณ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การสนับสนุนของ Apple TV