การตั้งรูปภาพเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอ

คุณสามารถใช้รูปภาพในอัลบั้มในแอพรูปภาพเป็นรูปภาพที่ใช้ในโปรแกรมรักษาหน้าจอของ Apple TV ของคุณได้

การตั้งเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอ เลือกอัลบั้ม แล้วเลือก โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วยืนยัน

การปรับการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ ไปที่ ทั่วไป > โปรแกรมรักษาหน้าจอ ใน การตั้งค่า การตั้งค่า ดู โปรแกรมรักษาหน้าจอ