การตั้งค่าภาพยนตร์และรายการทีวี iTunes

ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ แอพ > ภาพยนตร์และรายการทีวี iTunes เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้และการตั้งค่าอื่นๆ

เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอของสินค้าที่ซื้อแล้วและสินค้าที่เช่ามา ตามค่าเริ่มต้น คุณจะซื้อ เช่า และเล่นวิดีโอ iTunes ที่มีความละเอียด 1080p ซึ่งต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หากคุณมีการเชื่อมต่อที่ช้ากว่านั้น ให้เลือก ความละเอียดวิดีโอ แล้วเลือกความละเอียดให้น้อยลง

เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอของการแสดงตัวอย่าง ตามค่าเริ่มต้น การแสดงตัวอย่างใน iTunes จะเป็นแบบความละเอียดสูง (HD) หากต้องการแสดงตัวอย่างด้วยความละเอียดมาตรฐาน (SD) ให้เลือก ความละเอียดมาตรฐาน