การค้นหาและชมภาพยนตร์หรือรายการทีวี iTunes
ด้วยภาพยนตร์ และรายการทีวี iTunes คุณจะสามารถดูภ ...

การตั้งค่าภาพยนตร์และรายการทีวี iTunes
ในการตั้งค่า ให้ไปที่ แอพ > ภาพยนตร์และรายการท ...