แถลงการณ์เรื่องการปฏิบัติตาม FCC สำหรับ Apple TV

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่งรบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

  • ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ

  • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ

  • ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลบล้างอำนาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สาธิตการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตราฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมโพเนนต์ระบบ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มที่ใช้งานด้วยกันได้ระหว่างส่วนประกอบของระบบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุ ชุดโทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

การได้รับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ พลังงานขาออกที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ในขีดจำกัดของขีดจำกัดการได้รับคลื่นวิทยุ FCC/IC อุปกรณ์ชิ้นนี้ควรใช้งานโดยให้ตัวอุปกรณ์และร่างกายมนุษย์อยู่ห่างกันอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)

ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ติดต่อเรื่อง FCC เท่านั้น):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014