ข้อมูลสำคัยเกี่ยวกับความปลอดภัยและการดูแล

คำเตือน: อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนี้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานก่อนใช้ Apple TV เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ หรือทำให้ Apple TV หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย

คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ใช้ Apple TV ได้อย่างปลอดภัย

 • อ่านคำแนะนำเหล่านี้

 • เก็บคำแนะนำเหล่านี้

 • สังเกตคำเตือนทั้งหมด

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

 • อย่าใช้ Apple TV ใกล้บริเวณน้ำ

 • ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

 • อย่าติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนเช่น เครื่องทำความร้อน ตัวทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยาย) ที่ผลิตความร้อน

 • ปกป้องสายไฟไม่ให้ถูกเหยียบทับหรือบีบแน่นเกินไป โดยเฉพาะที่บริเวณปลั๊กและจุดที่ต่อสายออกมาจาก Apple TV

 • ใช้เฉพาะตัวยึด/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น

 • ถอดปลั๊ก Apple TV ในระหว่างที่เกิดพายุฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

 • เรียกใช้บริการทั้งหมดจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ต้องนำ Apple TV เข้ารับการบริการเมื่อได้รับความเสียหายในทางใด ๆ เช่น เมื่อสายไฟหรือปลั๊กได้รับความเสียหาย มีของเหลวหกหรือมีวัตถุหล่นลงไปใน Apple TV หรือ Apple TV ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรือหล่น

การเปิด/ปิด Apple TV ไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด หากต้องการถอดปลั๊กไฟ Apple TV ให้ดึงสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเอื้อมถึงสายไฟได้ง่ายอยู่เสมอ เมื่อเสียบหรือถอดสายไฟของ Apple TV ให้จับที่ด้านปลั๊กทั้งสองด้านเสมอ หลีกเลี่ยงไม่ให้นิ้วอยู่ใกล้กับส่วนของปลั๊กที่เป็นโลหะ

บริเวณใช้งานอย่าใช้ Apple TV บริเวณกลางแจ้ง Apple TV เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับในร่ม อย่าวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับ Apple TV อย่าใช้ Apple TV ใกล้บริเวณน้ำ อย่าให้ Apple TV ถูกน้ำหกหยดหรือกระเซ็นใส่ และอย่าวางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวอยู่ภายใน เช่น แจกัน ไว้บน Apple TV อย่าเคลื่อนย้าย Apple TV หากเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่น เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น

คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต อย่าให้ Apple TV ถูกฝน ของเหลว ความชื้น ความร้อนที่มากเกินไป หรือเปลวไฟ

การทำความสะอาดและดูแล หากต้องการทำความสะอาด Apple TV ให้ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออก โดยใช้ผ้าที่อ่อนนุ่ม แห้ง และไม่มีขน หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่างๆ อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน สเปรย์ละอองลอย ตัวทำละลาย แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือสารกัดกร่อนในการทำความสะอาด Apple TV

การซ่อมแซม อย่าซ่อมแซมด้วยตัวเอง คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับบริการได้ที่ www.apple.com/support/appletv/service/faq

คำเตือน: อย่าพยายามเปิด Apple TV หรือถอดชิ้นส่วนออก คุณอาจเสี่ยงถูกไฟฟ้าช็อตหรือสร้างความเสียหายจากการถอดแยกชิ้นส่วน ซึ่งจะไม่อยู่ในการรับประกันแบบจำกัด ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้อยู่ภายใน

การดูแล Apple TV ของคุณอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการจัดเก็บหรือการดูแลที่ไม่เหมาะสม ระวังอย่าให้ Apple TV หล่นในระหว่างเคลื่อนย้าย

อุณหภูมิในการทำงาน Apple TV จะทำงานได้ดีที่สุดในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 0° ถึง 35° C (32° ถึง 95° F) และสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิระหว่าง -20° ถึง 45° C (-4° ถึง 113° F) ในระหว่างที่คุณใช้ Apple TV หากตัวเครื่องด้านนอกอุ่นก็ถือเป็นเรื่องปกติ ตัวเครื่องด้านนอกของ Apple TV ได้รับการออกแบบมาให้ระบายความร้อนจากภายในเครื่องออกมาสู่อากาศเย็นกว่าที่อยู่ภายนอก

ภาวะการเจ็บป่วย หากคุณมีภาวะการเจ็บป่วยซึ่งคุณเชื่อว่าอาจได้รับผลกระทบจากการใช้ Apple TV ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ชัก หมดสติ ปวดตา หรือปวดศีรษะ) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ Apple TV

อุปกรณ์ทางการแพทย์   Apple TV Remote มีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ได้ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจของคุณกับ Apple TV Remote หากคุณสงสัยว่า Apple TV Remote รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ ให้เลิกใช้ Apple TV Remote แล้วปรึกษาแพทย์เพื่อขอข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

การเคลื่อนไหวแบบซ้ำท่าเดิม เมื่อคุณทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวซ้ำท่าเดิม เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน Apple TV คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการไม่สบายตัว ให้หยุดทำกิจกรรมเหล่านั้น แล้วปรึกษาแพทย์

การชาร์จ Apple TV Remote โปรดชาร์จ Apple TV Remote ด้วยสาย Lightning ที่ให้มาด้วย หรือด้วยสาย Lightning ของบริษัทอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์ “Made for iPhone” การใช้สายหรือที่ชาร์จปลอมหรือชำรุด หรือการชาร์จขณะที่เปียกชื้น อาจก่อให้เพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต อาการบาดเจ็บ หรือทำให้ Apple TV Remote หรือทรัพย์สินอื่นเสียหายได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อชาร์จ Apple TV Remote ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสาย Lightning เข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแน่นสนิทดีแล้วก่อนที่คุณจะเสียบอะแดปเตอร์เข้าในเต้ารับไฟฟ้า

ตัวเชื่อมต่อและสาย Lightning หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังของคุณสัมผัสกับตัวเชื่อมต่อเป็นเวลานานเมื่อเสียบสาย Lightning เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่สบายตัวหรือเกิดการบาดเจ็บได้ โปรดหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้ผิวหนังของคุณสัมผัสกับตัวเชื่อมต่อ Lightning เป็นเวลานานเมื่อเสียบปลั๊กไว้อยู่ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างที่ชาร์จ Apple TV Remote หรือในระหว่างเสียบสาย Lightning เข้ากับแหล่งไฟฟ้า ห้ามนั่งทับ หรือนอนทับ หรือวางไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

การเกิดคราบเปื้อนของตัวเชื่อมต่อ Lightning หลังจากใช้งานอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วไปเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสของเหลวอาจทำให้สีตกได้ ในการเช็ดสีที่ตกเปื้อนออก หรือหากสายอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน หรือไม่ชาร์จไฟ Apple TV Remote ให้ถอดสาย Lightning ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ แล้วทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม แห้ง ไม่มีขุย อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

การเล่นเกม จับ Apple TV Remote ไว้ให้มั่น และหลีกเลี่ยงการออกท่าทางมากเกินความจำเป็นเมื่อเล่นเกมบน Apple TV ใช้ Remote Loop (จำหน่ายแยกต่างหาก) และจับ Apple TV Remote ไว้ให้มั่นเพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจกับตัว Apple TV Remote หรือทรัพย์สินอื่นๆ

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขรุ่น หมายเลขประจำเครื่อง การใช้ไฟฟ้า และการจัดประเภทแบบอื่นๆ จะอยู่ทางล่างสุดของ Apple TV ในการหาหมายเลขประจำเครื่องของ Apple TV ใน การตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ