ข้อมูลสำคัยเกี่ยวกับความปลอดภัยและการดูแล
คำเตือน: อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่อยู่ด้ ...

เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple TV
ข้อมูลการสนับสนุนที่มีเนื้อหาครอบคลุมมีให้ใช้งานแบ ...

แถลงการณ์เรื่องการปฏิบัติตาม FCC สำหรับ Apple TV
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอ ...

แถลงการณ์เรื่องการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของประเทศแคนาดาสำหรับ Apple TV
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใ ...

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
การกำจัดและการรีไซเคิล ควรให้ Apple หรือผู้ให้บริก ...

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ENERGY STAR®
ในฐานะคู่ค้าของ ENERGY STAR ทาง Apple มีความตั้งใจ ...

Apple กับสิ่งแวดล้อม
ที่ Apple เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดผลก ...