โปรแกรมรักษาหน้าจอ

Apple TV จะแสดงโปรแกรมรักษาหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องในช่วงเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้

โปรแกรมรักษาหน้าจอที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศจะแสดงวิดีโอแบบสโลว์โมชั่นอันสวยงามของสถานที่ต่างๆ รอบโลกที่ดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ ช่วยทำให้โปรแกรมรักษาหน้าจอน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ คุณสามารถควบคุมความถี่ที่ Apple TV ตรวจสอบและดาวน์โหลดวิดีโอใหม่ๆ ของภาพถ่ายทางอากาศได้

เปลี่ยนแปลงความถี่ในการดาวน์โหลดโปรแกรมรักษาหน้าจอที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วเลือก ดาวน์โหลดวิดีโอใหม่ จากนั้นเลือกตัวเลือก

ย้อนกลับการใช้ Apple TV เมื่อโปรแกรมรักษาหน้าจอทำงาน ให้กดพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมหรือแอพใดก็ตามที่คุณใช้งานอยู่ก่อนหน้าโปรแกรมรักษาหน้าจอจะทำงาน

เลือกโปรแกรมรักษาหน้าจออื่น ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วเลือก ประเภท จากนั้นเลือกโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการใช้

เลือกรูปภาพที่ต้องการให้แสดง ตัวเลือกหลายตัวของโปรแกรมรักษาหน้าจอจะแสดงสไลด์โชว์รูปภาพ ซึ่งอาจเป็นรูปภาพที่ Apple จัดหาให้ หรือชุดรวมของตัวคุณเองที่จัดเก็บไว้ใน iCloud ก็ได้ หากต้องเลือกรูปภาพที่จะใช้ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วเลือก ประเภท จากนั้นเลือกหนึ่งในประเภทของโปรแกรมรักษาหน้าจอแบบรูปภาพ

หากคุณเลือก รูปภาพของฉัน แอพรูปภาพจะเปิดขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำใน การตั้งรูปภาพเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอ

ตั้งช่วงของการหน่วงเวลาก่อนโปรแกรมรักษาหน้าจอจะปรากฏขึ้น ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > โปรแกรมรักษาหน้าจอ แล้วเลือกการตั้งค่า เริ่มต้นหลังจาก แล้วระบุจำนวนนาที กระบวนการนี้จะสั่งให้ Apple TV เริ่มเล่นโปรแกรมรักษาหน้าจอโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ระบุไว้