การเชื่อมต่อ Apple TV Remote เข้ากับ Apple TV

Apple TV Remote มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณซึ่งจับคู่กันโดยอัตโนมัติไว้แล้ว หากอุปกรณ์เลิกเชื่อมต่อหรือคุณได้รับรีโมตแบบเปลี่ยนทดแทน คุณจะต้องจับคู่กับ Apple TV ด้วยตัวเอง

คุณสามารถจับคู่ Apple TV Remote ของคุณกับ Apple TV ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น เมื่อคุณจับคู่รีโมต รีโมตอื่นใดที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเลิกจับคู่โดยอัตโนมัติ

การจับคู่ Apple TV Remote กับ Apple TV เปิด Apple TV แล้วหัน Apple TV Remote ให้ชี้ไปที่ด้านหน้าของ Apple TV โดยให้อยู่ในระยะ 8 ถึง 10 ซม. (3 ถึง 4 นิ้ว) แล้วกดปุ่ม ปุ่มเล่น/หยุดพัก และปุ่มขึ้น ปุ่มเพิ่มเสียง ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อจับคู่ Apple TV Remote เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอ