การชาร์จ Apple TV Remote

The Apple TV Remote มีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้อยู่ภายใน หากใช้งานตามปกติ คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ปีละสองถึงสามครั้ง ตัวเตือนจะปรากฏในหน้าจอทีวีเมื่อแบตเตอรี่ของรีโมตเหลือน้อย และคุณยังสามารถไปที่ การตั้งค่า > รีโมตและอุปกรณ์ > บลูทูธ เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้อีกด้วย คุณสามารถใช้ Apple TV Remote ต่อไปได้ในระหว่างที่ชาร์จอยู่

รูปภาพของรีโมตที่แสดงช่องเสียบ Lightning

การชาร์จ Apple TV Remote เสียบปลายสาย Lightning ด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต Lightning ที่อยู่ด้านล่างสุดของ Apple TV Remote เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หรือเสียบเข้ากับที่ชาร์จไฟแบบ USB ของ Apple (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)

Apple TV Remote จะใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณเก้าชั่วโมง