การเชื่อมต่อ Apple TV Remote เข้ากับ Apple TV
Apple TV Remote มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณซึ่งจับค ...

การชาร์จ Apple TV Remote
The Apple TV Remote มีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได ...

การใช้ Apple TV Remote เพื่อเล่นเกม
The Apple TV Remote มีมาตรความเร่งและไจโรสโคป จึงท ...

การควบคุมความไวของพื้นผิวระบบสัมผัส
คุณสามารถปรับแต่งพื้นผิวระบบสัมผัสบน Apple TV Remo ...