การสตรีมเนื้อหาโดยใช้ AirPlay

ใช้ AirPlay เพื่อดูหน้าจอของ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณใน Apple TV ได้โดยตรงและแชร์กับผู้อื่นในห้อง

หากคุณต้องการแชร์หน้าจอด้วยวิธีนี้ ทั้ง Apple TV และอุปกรณ์ที่แชร์จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์แบบ peer-to-peer ให้ดู การสนับสนุนของ Apple

ดูอุปกรณ์ iOS ใน Apple TV ในอุปกรณ์ iOS ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แตะ AirPlay ไอคอน AirPlay แล้วเลือก Apple TV ในรายการของอุปกรณ์ AirPlay

ดู Mac ใน Apple TV ใน Mac ให้คลิก AirPlay ไอคอน AirPlay ในแถบเมนู Mac เลือกชื่อของ Apple TV ที่คุณต้องการใช้

แทนที่จะดูหน้าจอ Mac ของคุณ คุณสามารถส่งเพียงแค่เสียงจาก Mac ไปที่ Apple TV แล้วใช้ลำโพงที่ต่อเชื่อมกับเครื่องรับสัญญาณ AV ของคุณได้

ฟังเสียงจาก Mac ใน Apple TV กด Option ค้างไว้แล้วคลิกไอคอนเสียงในแถบเมนู Mac เลือก Apple TV ในรายการอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก

เปลี่ยนชื่อ Apple TV คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Apple TV ของคุณได้ด้วยตัวเองเพื่อให้สามารถระบุหาได้ง่ายในรายการ AirPlay ในการตั้งค่า การตั้งค่า ใน Apple TV ให้ไปที่ AirPlay > ชื่อ Apple TV

จำกัดการเข้าถึง Apple TV เมื่อคุณใช้ Apple TV เป็นอุปกรณ์ AirPlay คุณจะสามารถขอให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านตัวเลขหรือรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้เหล่านั้นพยายามเชื่อมต่อได้ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ AirPlay แล้วเปิด ต้องยืนยันอุปกรณ์ แล้วไปที่ Airplay > ความปลอดภัย แล้วเลือก “รหัสผ่านตัวเลข” หรือ “รหัสผ่าน” หากเลือกเป็น รหัสผ่านตัวเลข ผู้ใช้ AirPlay จะต้องป้อนรหัสเมื่อพยายามจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ แต่หากเลือกเป็น รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างรหัสผ่าน

แก้ไขรูปภาพ AirPlay ที่ถูกครอบตัด หากจอแสดงผล AirPlay ของคุณแสดงรูปภาพใน Apple TV โดยที่รูปภาพนั้นถูกครอบตัด คุณจะสามารถปรับใช้อันเดอร์สแกนเพื่อให้แสดงรูปภาพทั้งรูปได้ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ AirPlay > อันเดอร์สแกนจอแสดงผล AirPlay หากคุณเห็นแถบสีดำรอบรูปภาพ ให้ปิดการตั้งค่านี้

ใช้ iTunes ใน Cloud เมื่อคุณเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ AirPlay คุณจะสามารถสั่งให้ Apple TV สตรีมเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ iTunes แทนที่จะสตรีมผ่านเครือข่ายภายในจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ AirPlay ได้ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ AirPlay > เล่นสินค้าที่ซื้อจาก iCloud