การพักหรือการปลุก Apple TV

Apple TV ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมให้คุณรับชมได้ตลอดเวลา และจะสามารถเข้าสู่โหมดพักได้โดยอัตโนมัติหลังไม่ได้ใช้งานถึงระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้

ปลุก Apple TV จากโหมดพัก กดปุ่มใดก็ได้บน Apple TV Remote ที่ด้านหน้าเครื่อง Apple TV จะมีไฟขนาดเล็กสว่างขึ้น Apple TV จะตื่นขึ้นแล้วแสดงสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏให้เห็นล่าสุด

ตั้งให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพัก เมื่อทำเสร็จ คุณก็เพียงแค่ปิดโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณของคุณ Apple TV จะเข้าสู่โหมดพักหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ตั้งค่าเวลาหน่วงก่อนเริ่มพักเครื่อง หากต้องการตั้งระยะเวลาที่ Apple TV ต้องรอก่อนที่จะเข้าสู่โหมดพัก ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > พักเครื่องหลังจาก

บังคับให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักตอนนี้ กดปุ่มโฮม ปุ่มโฮม ค้างไว้แล้วเลือกพัก

หรือ ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป แล้วเลือก พักตอนนี้