การควบคุมและใช้งาน Apple TV

หน้าจอโฮมใน Apple TV จะช่วยให้คุณเข้าถึงแอพและการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และเมื่อคุณทำไฮไลท์แอพที่อยู่แถวบนสุด คุณอาจเห็นทางลัดแอพอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอโฮม หากต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าจอโฮมของคุณ ให้ดู การปรับแต่งหน้าจอโฮมด้วยตัวเอง

หน้าจอโฮมของ Apple TV

ใช้พื้นผิวระบบสัมผัสและปุ่มต่างๆ บน Apple TV Remote เพื่อควบคุมและใช้งาน Apple TV

Apple TV 2 remote

ควบคุมและใช้งาน Apple TV ปัดนิ้วไปทางซ้าย ปัดนิ้วไปทางขวา ปัดนิ้วขึ้น หรือปัดนิ้วลงบนพื้นผิวระบบสัมผัส แอพที่ถูกทำไฮไลท์จะขยายออกเล็กน้อย

แอพที่ถูกเลือกในหน้าจอโฮม

เลือกรายการ ปัดนิ้วเพื่อทำไฮไลท์รายการ แล้วกดพื้นผิวระบบสัมผัส

เข้าถึงเมนูตามบริบท กดพื้นผิวระบบสัมผัสค้างไว้ หากคุณได้ทำไฮไลท์รายการที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นในเมนูป๊อปอัพ

ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ หากมีแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ป้อนข้อความ ให้ปัดนิ้วเพื่อทำไฮไลท์อักขระไปตามแป้นพิมพ์จนกว่าจะถึงอักขระที่ต้องการ แล้วกดพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อเลือกอักขระ หากต้องการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ ให้ปัดนิ้วลงแล้วเลือกตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ หากต้องการป้อนอักขระทางเลือก (เช่น ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเน้นเสียง) ให้ทำไฮไลท์อักขระนั้น แล้วกดพื้นผิวระบบสัมผัสค้างไว้เพื่อเลือกตัวเลือก

ย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ กดปุ่ม ปุ่มเมนู

ย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮม กดปุ่มโฮม ปุ่มโฮม

ดูแอพที่เปิดอยู่ กดปุ่มโฮม ปุ่มโฮม สองครั้ง ดู การสลับใช้งานระหว่างแอพต่างๆ อย่างรวดเร็ว

ตั้งให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพัก กดปุ่มโฮม ปุ่มโฮม ค้างไว้แล้วเลือก พัก ดู การพักหรือการปลุก Apple TV

เปิดแอพค้นหา กดปุ่มค้นหา ปุ่มค้นหา เพื่อเรียกใช้แอพค้นหา ไอคอนแอพค้นหา แล้วค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการดู