การควบคุมสิ่งที่กำลังเล่นอยู่

ไม่ว่าคุณจะกำลังดูรายการทีวีหรือภาพยนตร์อยู่ คุณก็ควบคุมสิ่งต่างๆ ได้เสมอ

เล่นหรือหยุดพัก กดพื้นผิวระบบสัมผัสหรือกดปุ่มเล่น/หยุดพัก ปุ่มเล่น/หยุดพัก

แสดงแถบควบคุมในหน้าจอในระหว่างที่เล่น กดปุ่มเล่น/หยุดพัก ปุ่มเล่น/หยุดพัก หรือวางนิ้วของคุณบนพื้นผิวระบบสัมผัส ตัวแสดงสถานะจะปรากฏขึ้นโดยแสดงเวลาที่ใช้ไปและเวลาที่เหลืออยู่ แถบทึบจะระบุถึงจำนวนของรายการที่ถูกแคช (ดาวน์โหลดไว้ชั่วคราวใน Apple TV) ไว้แล้ว แต่คุณยังสามารถข้ามไปข้างหน้าพื้นที่ที่ถูกแคชไว้ แล้วเริ่มเล่นจากจุดนั้นได้

ตัวแสดงสถานะการเล่น

แสดงตัวอย่างวิดีโอบนเส้นเวลาของการเล่น ในระหว่างที่เล่นอยู่ ให้กดพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อหยุดพักการเล่นและแสดงหน้าต่างการแสดงตัวอย่าง แล้วปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปก่อนหน้าหรือหลังจากจุดนั้น กดพื้นผิวระบบสัมผัสอีกครั้งเพื่อเริ่มเล่นจากตำแหน่งใหม่ หรือกดปุ่ม ปุ่มเมนู เพื่อยกเลิกแล้วกลับไปเล่นต่อจากตำแหน่งเดิม

ข้ามไปข้างหลังหรือข้างหน้า 10 วินาที ที่พื้นผิวระบบสัมผัส ให้กดด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อข้ามไปข้างหลังหรือข้างหน้า กดอีกครั้งเพื่อข้ามไปอีก 10 วินาที

กรอกลับหรือไปข้างหน้าอย่างเร็ว ในขณะที่เล่นอยู่ ให้กดด้านซ้ายหรือด้านขวาบนพื้นผิวระบบสัมผัสค้างไว้เพื่อกรอกลับหรือกรอไปข้างหน้า ปล่อยเพื่อเล่นต่อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม ปัดนิ้วลงเพื่อแสดงแผงข้อมูล ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับระหว่างแผงต่างๆ

เปิดคำบรรยายและคำบรรยายภาพแบบปิด (หากมีให้ใช้งานได้) ปัดนิ้วลงเพื่อแสดงแผงข้อมูลแล้วปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อแสดงแผงคำบรรยาย จากนั้นปัดนิ้วลงแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมนูคำบรรยายในระหว่างที่เล่น