ทางลัดการช่วยการเข้าถึง

คุณสามารถตั้งค่า Apple TV ให้เปิดหรือปิดการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงรายการหนึ่งโดยเฉพาะได้โดยการกดปุ่ม ปุ่มเมนู สามครั้ง

ตั้งทางลัดการช่วยการเข้าถึง ใน การตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ทางลัดการช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกตัวเลือก