คำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยาย

หากคุณต้องการใช้คำบรรยายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำบรรยายสำหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) คุณก็สามารถตั้งค่า Apple TV ให้แสดงรายการเหล่านั้นแทนคำบรรยายและคำบรรยายภาพแบบมาตรฐานได้ คุณยังสามารถปรับแต่งลักษณะของคำบรรยายและคำบรรยายภาพด้วยตัวเองได้อีกด้วย

หมายเหตุ: วิดีโอบางรายการเท่านั้นที่มีคำบรรยายภาพ

เปิดใช้คำบรรยายภาพและ SDH ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด “คำบรรยายภาพแบบปิดและ SDH” หรือใช้ทางลัดการช่วยการเข้าถึง ดู ทางลัดการช่วยการเข้าถึง

ปรับแต่งคำบรรยายและคำบรรยายภาพของคุณด้วยตัวเอง ในการตั้งค่า การตั้งค่า ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ลักษณะ เพื่อเลือกลักษณะคำบรรยายภาพที่มีอยู่หรือสร้างลักษณะใหม่ตามตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้ที่คุณต้องการ:

  • แบบอักษร ขนาด และสี

  • สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง

  • ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลท์