ข้อความตัวหนา

คุณสามารถทำให้อ่านข้อความใน Apple TV ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการแสดงเป็นตัวหนา

การเปิดใช้ข้อความตัวหนา ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิดใช้ ข้อความตัวหนา