การเพิ่มความต่างระดับสีของหน้าจอ

มีสองวิธีที่ช่วยเพิ่มความต่างระดับสีของหน้าจอเพื่อทำให้เห็นรายการบน Apple TV ได้ง่ายขึ้น

เอารูปภาพพื้นหลังแบบมัวออก ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เพิ่มความต่างระดับสี แล้วเปิดใช้ ลดความโปร่งใส

ทำไฮไลท์รายการที่เลือกให้ชัดมากขึ้นไปอีก ใน การตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เพิ่มความต่างระดับสี แล้วเปิด รูปแบบการโฟกัส