การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ

คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของไอคอนแอพ โปสเตอร์ภาพยนตร์ และองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้าจอบางรายการใน Apple TV ของคุณได้

ลดการเคลื่อนไหว ใน การตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิดใช้ ลดการเคลื่อนไหว