การซูม

ใช้ซูมเพื่อขยายรูปภาพบน Apple TV ให้คุณใช้พื้นผิวระบบสัมผัสบนรีโมตเพื่อควบคุมซูม และเพื่อแพนไปรอบๆ รูปภาพที่ซูม

เปิดหรือปิดซูม ในการตั้งค่า การตั้งค่า ให้ไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้ทางลัดการช่วยการเข้าถึง ดู ทางลัดการช่วยการเข้าถึง

ซูมเข้าหรือออก เมื่อเปิดใช้การซูมอยู่ ให้กดพื้นผิวระบบสัมผัสสามครั้ง รายการใดๆ ที่คุณทำไฮไลท์จะถูกขยายโดยอัตโนมัติ

เลื่อนโฟกัสของการซูม แตะขอบด้านบนสุด ด้านล่างสุด ด้านซ้าย ด้านขวาของพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อย้ายรายการในหน้าจอไปหนึ่งรายการในทิศทางนั้น

ปรับกำลังขยาย แตะพื้นผิวระบบสัมผัสแล้วใช้สองนิ้วลากขึ้นหรือลง หากต้องการจำกัดกำลังขยายสูงสุด ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > ระดับการซูมสูงสุด

เปิดหรือปิดการแพน แตะพื้นผิวระบบสัมผัสด้วยนิ้วสองนิ้ว

แพนเพื่อดูเพิ่มเติม ในขณะที่กำลังแพน ให้ลากนิ้วของคุณไปบนพื้นผิวระบบสัมผัส

พูดรายการในหน้าจอที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน กดปุ่มค้นหา การซูม สองครั้ง