คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
Apple TV มีอยู่แล้วในตัวเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่อ ...

ทางลัดการช่วยการเข้าถึง
คุณสามารถตั้งค่า Apple TV ให้เปิดหรือปิดการตั้งค่า ...

คำบรรยายเสียง
คำอธิบายเสียงจะช่วยบรรยายด้วยเสียงเกี่ยวกับการกระท ...

ข้อความตัวหนา
คุณสามารถทำให้อ่านข้อความใน Apple TV ได้ง่ายยิ่งขึ ...

คำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยาย
หากคุณต้องการใช้คำบรรยายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข ...

การเพิ่มความต่างระดับสีของหน้าจอ
มีสองวิธีที่ช่วยเพิ่มความต่างระดับสีของหน้าจอเพื่อ ...

การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของไอคอนแอพ โปสเตอร์ภาพย ...

VoiceOver
ทำให้คุณสามารถควบคุม Apple TV โดยไม่ต้องเห็นหน้าจอ ...

การซูม
ใช้ซูมเพื่อขยายรูปภาพบน Apple TV ให้คุณใช้พื้นผิวร ...