Välja en sökträff

När du väljer en video bland sökträffarna visas detaljer för videon.

Skärm med en sökskärmen för en film.

Du får utförlig information om det valda objektet, inklusive alla de appar som innehållet är tillgängligt i.