Överensstämmelse med ENERGY STAR

ENERGY STAR-logotyp

Som en ENERGY STAR-partner har Apple fastslagit att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR-programmet är ett samarbete mellan tillverkare av elektronisk utrustning i syfte att öka effektiviteten vid strömanvändning. Att minska produkternas strömförbrukning sparar pengar och hjälper till att bevara värdefulla naturresurser.

Strömhantering är aktiverat som förval och försätter Apple TV i viloläge efter en timmes inaktivitet. Om du vill försätta Apple TV i viloläge omedelbart håller du ned hemknappen Hemknapp på fjärrkontrollen. Väck Apple TV genom att trycka på hemknappen Hemknapp på fjärrkontrollen. Du kan ändra viloinställningarna genom att öppna Allmänt > Vila efter i Inställningar Inställningar.

Mer information om ENERGY STAR finns på www.energystar.gov.