Viktig information om säkerhet och hantering
VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan och anvisningarna om användning innan du använder Apple TV, detta för…

Supportwebbplats för Apple TV
Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/appletv. Om du vill kontakta Apple för personlig…

FCC-överensstämmelse för Apple TV
Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna. Användning lyder under de följande två villkoren:…

Kanadensisk överensstämmelse för Apple TV
Denna enhet överensstämmer med Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användning lyder under de följande två villkoren:…

Information om kassering och återvinning
Kassering och återvinning Litiumjonbatteriet i Apple TV Remote bör endast tas ut av Apple eller ett auktoriserat…

Överensstämmelse med ENERGY STAR
Som en ENERGY STAR-partner har Apple fastslagit att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för…

Apple och miljön
Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information…